Artists who participated in ex-libris competitions

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z home


QI, Zhong Dong, CHI *1935
378 Yingze St., Taiyuan City, Shanxi, PRC-030001, China

QIN, Zhang Ke , CHI*1941
No 34 Yan an east R.D. Shangai P.R., China

QU, An Jun, CHI *1936
3 Wen Yi Road, Wan Da Qiao, PRC - 650011 Kunming, Yunnan, China

QU, Wei, CHI *1972
3 Wen Yi Road, Wan Da Qiao ,PRC - 650011 Kunming, Yunnan, China

QUIANG, Liang Tu, CHI *1955
Kunming Enamel Plant, PRC - 650101 Yinang, China

QUIROZ de A., Lourdes, MEX *1937
Nevado 1, San Juan Totoltepec, Naucalpan, C.P. 53270 Mexico


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z home

copyright (C) bjunod 2004, All rights reservedback to top