Artists who participated in ex-libris competitions

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z home


XANTUS, Geza, H *1958
Hogyes Endre u.1, IV.1, H-1092 Budapest, Hungary

XIE, Jing, CHI *1955
Wen Huan East Rd., Shi Fang da Bldg, 7.422, PRC-250014 Jinan, Shandong

XIMENEZ, Raul, MEX *1955
Retorno 63 No.10, Colonia Avante, C.P. 04460 Mexico D.F., Mexico

XIONG, Qi, CHI *1957
Dong Hua Xiao Qu, Xia Yin Li 3-1-8, PRC-650011 Kunming City, Yunnan, China

XIONG, Qi , CHI*?
Dong Hu Xiao Qui Xia Yin 3-1-8, Kumning City, PRCG¨Yunnan Province, China

XITSH, Jersh, UKR *?
Myshuhy 28/1, UKR-290034 Lviv, Ukraine

XU, Fang, CHI *1958
Jia Shan Xing Xiang Lu 34-4-1, Zhe Jiang Sheng, China

XU, Hong Xing, CHI *1956
Room 301, 15 Fiftieth Lane, Lingnan Road, PRC-200435 Shanghai, China

XU, Liang Fa, CHI *1948
Cultural Centre, Guangfeng County, Jiangzi Province PRC-334600, China

XUE, Er, CHI *1961
63x35-7-401 Wan Chun St., PRC-200042 Shanghai, China


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z home

copyright (C) bjunod 2004, All rights reservedback to top